O podjetju  |  Kontakt  |  Pomoč 05 6630 911
left right

Skat - trgovina d.o.o.
Skat d.o.o. Izola
Industrijska cesta 2e
6310 Izola

T: 05 663 09 11
F: 05 663 09 18
E: info@skatizola.si
W: www.skatizola.si
 
ID za DDV: SI97159298
MŠ: 5629365
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kopru, št. vložka: 1-3189-00
Znesek osnovnega kapitala: 39.980,59 EUR
TRR: SI56 1010 0000 0034 915
EU IBAN koda: SI56101000000034915
SWIFT: BAKOSI2X
 
Prodajni center Skat
Kajuhova ulica 36
6310 Izola

T: 05 663 09 15
T: 05 663 09 16
F: 05 663 09 18
E: prodaja@skatizola.si

Zgodovinski razvoj podjetja

  • Leto 1992 – Ustanovitev podjetja Skat d.o.o, ki deluje kot dobavitelj pisarniškega materiala v primorski regiji.
  • Leto 1997 – Odprtje novega distribucijsko - prodajnega centra, okrepitev prodajnega osebja ter utrjevanje prodajnih poti na trgu.
  • Leto 2005 - Zastavljena trženjska strategija, prenovljena celostna grafična podoba, osredotočenost na potrebe in želje kupcev s povdarkom na višji kakovosti storitev in prepoznavni kakovosti izdelkov so temelji, na katerih podjetje Skat d.o.o. povečuje zadovoljstvo kupcev.
  • Leto 2012 – Okrepitev spletnega poslovanja, pospeševanje promocijskega in sanitarno-higienskega programa, večanje tržnega deleža in krepitev partnerskih odnosov z obstoječimi poslovnimi partnerji. 


Vizija in poslanstvo

Podjetje Skat d.o.o. je največji dobavitelj pisarniškega materiala v primorski regiji, z vizijo širitve in prodora na sosednje regije.

Svojo pozicijo in ugled bo še naprej utrjevalo s strokovno usposobljenim kadrom in konkurenčnimi prednostmi kot so: zanesljivost, kakovostne storitve in izdelki, konkurenčne cene, prilagodljivost ter skrb za zadovoljstvo kupcev. 

left right
 
top
top
top
top
top
top