O podjetju  |  Kontakt  |  Pomoč 05 6630 911
left right

Pravice intelektualne lastnine
Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.skatizola.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je Skat d.o.o. Izola (v nadaljevanju: Skat).

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Uporaba vsebin spletnega mesta v komercialne namene je dovoljeno le s pisno privolitvijo Skata oz. s pogodbo o spletnem naročanju. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik z dovoljenjem Skata naloži iz strežnika, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.skatizola.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Skat ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.skatizola.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Skata za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
Skat se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Skat niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za povzročeno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Skat lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih Skat pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo pri poslovanju podjetja Skat in jih slednje tudi varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Vsa sporočila in gradiva, ki jih boste z emailom ali na drug način zaupali upravljalcem spletnega mesta, bomo vključno z vsemi podatki, vprašanji, komentarji, predlogi in sorodnimi zadevami obravnavali kot zaupne, vendar nelastniške informacije. Slednje lahko Skat uporabi v raziskovalne namene. Pri tem se obvezujemo, da informacij ne bomo razkrivali, posredovali, objavljali in razširjali nepooblaščenim osebam po radiodifuznih medijih in s pošto. Prav tako ima podjetje Skat tudi pravico, da katerokoli idejo, zasnovo, znanje ali tehniko, ki je vsebovana v vaših sporočilih, poslanih spletnemu mestu, uporabi v katerikoli namen, med drugim tudi za razvoj, izdelavo in trženje izdelkov s pomočjo takšnih informacij.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Skat d.o.o. Izola

left right
 
top
top
top
top
top
top